Connect with us

ყვავილები

აბუსალათინის ზეთი ინტენსიური და ჯანსაღი ყვავილობისთვის

იმისთვის, რომ თქვენი მცენარეები უფრო ლამაზად ყვავილობდნენ, საჭიროა დაკოკრების დროს (ბუტონიზაცია) სასუქი დაუმატოთ. ერთ-ერთი ასეთი დანამატია აბუსალათინის ზეთი. მისი დახმარებით...

More Posts
Advertisement