Connect with us

საკითხავი

რატომ უყვართ ასე ძალიან წმინდა ლუკა ყირიმელი მორწმუნეებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში

წმინდა ლუკა ყირიმელი ერთ–ერთი პოპულარული წმინდა უხუცესია. შესაძლოა საქმე იმაშია, რომ ხალხს არა მხოლოდ ღვთის ძალით კურნავდა. ლუკამ სამედიცინო ფაკულტეტი დაამთავრა და ბევრ ადამიანს საკუთარი ხელებით კურნავდა. მისი ხსენების დღე 11 ივნისია. დღეს Alltime.ge–ს რედაქცია მის შესახებ ცოტა მეტს გიამბობთ.

წმინდა ლუკა ყირიმელი

უკეთ რომ გაიგოთ, როგორი იყო წმინდანის ცხოვრება, ისტორიაში პატარა ექსკურსიას გთავაზობთ. ბერად აღკვეცამდე ვალენტინ ვოინო–იასენეცკი ერქვა. ხატვა უყვარდა და ამაში უდავოდ ნიჭიერი იყო. ბოლო მომენტში სამხატვრო აკადემიაში ჩაბარებაზე უარი თქვა. ახალგაზრდამ გადაწყვიტა, რომ მნიშვნელოვანია არა მხატვრის თვისებების გამოვლენა, არამედ ადამიანების დახმარება.

სწორედ ამ მიზეზით მომავალმა წმინდანმა სამედიცინო ფაკულტეტზე ჩააბარა, რითაც მშობლები ძლიერ გააოცა. საინტერესოა, რომ სტუდენტი უფრო ჰუმანისტი იყო და ისეთი მეცნიერებები, როგორიცაა ბიოლოგია და ქიმია, ძალიან უჭირდა. საბედნიეროდ, შეუპოვრობა დაეხმარა. ვალენტინმა უმაღლეს ქულებს მოთმინებით მიაღწია.

ასეთი წარმატებით ვალენტინ ვოინო–იასენეცკის სწავლების შემდეგ მეცნიერად მუშაობის დაწყება შეეძლო, თუმცა სამეცნიერო გზაზე მაშინვე უარი თქვა. განაცხადა, რომ სურს იყოს უბრალო ექიმი, რომელიც უბრალო გლეხებს უმკურნალებს.

1921 წელი ახალგაზრდა ექიმის ცხოვრებაში გარდამტეხი აღმოჩნდა. ის ბერად აღიკვეცა და ახალი სახელი მიიღო. სამყარო ქველმოქმედ და მკურნალ ლუკა ყირიმელს ხვდება. წმინდანის სულს უშიშრობა ავსებს და ხალხი მის ქადაგებებს თამამად მიჰყვება. აი, ხელისუფლებას ასეთი გამოსვლები არ მოსწონს. ლუკა იმპერიის ყველაზე შორეულ ადგილას გადაასახლეს.

ლუკა სახლიდან შორსაც ოპერაციებს აკეთებდა. არა მხოლოდ სულს, არამედ სხეულსაც კურნავდა. შორეული დასახლების და ქალაქების მაცხოვრებლები ჭკვიანი წმინდანი–ექიმის მადლიერი იყვნენ. სიცოცხლის ბოლო წლები სიმფეროპოლში გაატარა, რის გამოც ასეთი ტიტული მიიღო. მაშინ უხუცესის მხედველობა საუკეთესოს სურვილს ტოვებდა. სამწუხაროდ, იმდროინდელი ქირურგის ბედი ამ მხრივ ადვილი არ იყო.

ჰოი, ქრისტეს სამწყსოთა დიდო მწყემსმთავარო, უძლურთა მკურნალო და ჭირვეულთა მსწრაფლ-შემწეო, გლახაკთა და უპოვართა ნუგეშინისმცემელო და ქურივთა და ობოლთა გამომზრდელო; უსწავლელთა მასწავლელო და სიბრძნისა მომცემელო; სარწმუნოებისა აღმსაარებელო და მართლმორწმუნეთა შემწეო და შესავედრებელო, წმიდაო ლუკა მკურნალო და განმანათლებელო!

ჰოი, მღდელთმთავართა სამკაულო და მამათა სიქადულო და დიდებაო, ყირიმისა მთავარეპისკოპოსო წმიდაო ლუკა აღმსარებლო და განმანათლებელო! აქიმთა შორის დიდად ხელოვანი დასტაქარი მოშურნე იყავ რაი მსახურებად კაცთა, მადლისა მქონებელი უფლისა მიერ იქმენ ფრიად საკვირველი მღდელთმთავარი შორის ღმრთისმსახურთასა, და სრულ ყავ რაი ანგელოსებრივი სრბაი შენი ქუეყანასა ზედა, აღმაღლდი ხორცთაგან წინაშე ღმრთისა, და მოჰმადლე რაი ყოვლად ქებული ნაწილნი შენნი წმიდასა ეკლესიასა, ნათლად და გვირგვინად მადლთა, თაყუანის-ვსცემთ მათ და გევედრებით: მამობრივითა მოწყალებითა შენითა შეგვაწყნარენ ქრისტესა ღმერთსა, რაითა ხორცთა სენისაგან და სულთა ცოდვისა განგვკურნოს და წმიდასა მართლმადიდებელსა ეკლესიასა შინა თვისსა განამტკიცოს სული მართლისა სარწმუნოებისაი და ღმრთისმოსაობისაი, მღდელთა მისთა მიანიჭოს მოშურნეობაი და მზრუნველობაი საცხოვნებელად სამწყსოთა თვისთა, ხოლო მკურნალთა და დასტაქართა მიჰმადლოს კაცთმოყუარებაი და გულისა ლმობიერებაი და მიანიჭოს სიბრძნე და გონიერებაი, რაითა არა ანგარებითა, არამედ ღმრთისმოშიშებითა იღუწიდენ შეწევნად სნეულთა და დავრდომილთა. მრავალშემძლებელითა ძალითა შენითა დაიფარე და განაძლიერე მსახურებასა შინა დიდი მეუფე ჩუენი, უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, მამაი ჩუენი (სახელი) და ყოვლად-სამღდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი, და ყოველნი სამღდელონი და სამონაზნო წესნი. განანათლენ ქრისტესმოყუარენი მთავრობანი და მხედრობანი; დაიცვენ კეთილისმყოფელნი ჩუენნი და ყოველნი მართლმადიდებელნი ქრისტეანენი.

ჰოი, მღდელთმთავართა შორის მოძღურებათა და სასწაულთა სიმაღლითა განთქუმულო, ყოვლად დიდებულო მკურნალო და განმანათლებელო, წმიდაო ლუკა ყირიმელო! ეკლესიისა იყავ დიდებაი და სიქადულ მწყემსმთავართა, და აღიწიე რაი ნათელსა მას დაუსრულებელსა, მამობრივითა მით კადნიერებითა იმეოხენ წინაშე ღმრთისა, რაითა ქუეყანასა ჩუენსა მოჰმადლოს მშვიდობაი, ეკლესიათა – ჭეშმარიტებაი, სამღდელოთა – პატიოსნებაი, მთავართა კეთილად მწყსაი ერისაი, მხედართა მამაცობაი, ერისაგანთა უცოდველობაი და დედათა კრძალულებაი, ხოლო ჩუენ მოგვანიჭოს სიწმიდით ცხორებისა სიყუარული, უჯეროთა საქმეთა სიძულვილი და გულისა შემუსრვილებაი, რაითა ყოველთა ღმრთის-სათნოდ განვვლოთ ასპარეზი მსწრაფლწარმავალისა ამის ცხორებისაი, და ზეცისა მოქალაქობასა ღირს-ქმნილნი შენ თანა დაუცხრომელად ვადიდებდეთ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მხედველობის დაკარგვის მიუხედავად ლუკა დიაგნოზის დასმას აგრძელებდა, რომელიც ყოველთვის ზუსტი იყო. ასევე ქადაგებებს კითხულობდა და ხალხის სულზე ზრუნავდა. წმინდა ლუკა ყირიმელის მიმართ ლოცვას კითხულობენ ისინი, ვისაც სულის ან სხეულის გამოჯანმრთელება სურს. ეს ლოცვა წრფელი გულით წაიკითხეთ და დახმარებას აუცილებლად მიიღებთ.

Advertisement
Advertisement